top of page

COVID-19

Covid-19 Betingelser
Covid-19 info

Covid-19 Betingelser 2022: 

 • Bølgen Dansestudio forholder seg til enhver tid til de gjeldende anbefalingene for smittevern. Ved en oppblomstring av koronasmitte i vår region vil kurs bli avlyst på kort varsel dersom vi blir pålagt å stenge vår virksomhet.

 • VED AVLYSNING AV KURS GRUNNET KORONA :

 • Dersom avlysning av kurs inntrer før kursstart og kunden ønsker å trekke kjøpet, vil kunden få tilbake innbetalt kursavgift i sin helhet.

 •  Dersom avlysning av kurs inntrer i løpet av semesteret vil vi se på muligheter for å ta igjen undervisning eller holde digitalt.

 •  Det gis ingen refusjon av enkelt klasser dersom eleven har luftveis-symptomer eller karantene og derav ikke kan møte til undervisning.

Covid-19 info: 

 

PÅMELDING TIL VÅRSEMESTERET STARTER ONSDAG 19 JANUAR KL 12.00.

Vi starter vårens kurs uke 9. Se semesterplan for fullstendig oversikt over plan. Det er planlagt "Vaiana" forestillingene i uke 7 (19 &20 februar)

 

REDUSERT KAPASITET – Grunnet smittevernregler i forbindelse med covid-19 har vi et begrenset antall elev-plasser. Det er i noen tilfeller satt opp ekstra timer for å sikre at alle skal få plass, men ellers gjelder første mann til mølla.

 

NY MIDLERTIDIG DANSESAL – For å kunne tilby undervisning til så mange som mulig og samtidig ivareta smittevernreglene, leier vi storsalen i turnhallen i øverste etasje. Samtidig har vi nye lokaler på Nr 1 Fitness i sentrum (over Alti senteret) som erstatter våre to dansesaler i kjelleren på turnhallen. I tillegg har vi satt opp turnhallens timer i et nytt studio på Nr 1 fitness (studio 6) som er lokalisert innerst i 2 etasjen. Denne er med forbehold, og endringer kan skje.

 

Organisert idrett og fritidsaktiviteter: Det er anbefalninger vi forholder oss til etter dagens situasjon. Følg med på hvilken anbefaling som gjelder din aldersgruppe på 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/#anbefaling-om-organisert-idretts-og-fritidsaktivitet

 

TIMER FOR BARN – Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil være mulig for foreldre å vente inne i Bølgen sine lokaler når dansetimer for barn pågår. (Med unntak av de minste elevene 3-5 år) 

Dersom dere ikke klarer å overholde avstand anbefales det munnbind ved levering og henting. Dette varierer på lokalene våre og tidspunkt for "trafikken"

 

SMITTEVERNREGLER 

 • Syke personer skal holde seg hjemme, dette inkluderer også personer med milde luftveis-symptomer

 • Vask hender godt med såpe før du kommer til Bølgen Dansestudio

 • Vask/sprite hender ved ankomst/avreise til Bølgen Dansestudio

 • Hyppig håndvask dersom du oppholder deg i lokalene over lenger tid

 • Bytt til innesko når du ankommer Bølgen

 • Møt ferdig skiftet til dansetimen

 • Ta vare på egne klær, sko, ting i egen bag som plasseres i egen sone

 • Ha med egen drikkeflaske, det er ikke tillatt å drikke fra vasken

 • Møt presist til tiden som er oppgitt til deg og din gruppe. Ikke møt opp før tiden og ikke bli igjen i lokalene etter trening.

 • Møt helst opp alene uten foresatte. Foreldre/foresatte som venter på elever kan ikke oppholde seg i Bølgen sine lokaler. (Unntak med minste elevene 3-5 år)

 • Hold avstand til andre og følg generelle smitterverntiltak opplyst av Bølgen Dansestudio

SMITTEVERNTILTAK GJENNOMFØRT AV BØLGEN DANSESTUDIO VÅREN 2022

Reduksjon av trengsel og kontaktpunkt 

 • Kohorter med gruppe avstand i storsaler

 • Dersom avstand er krevd: Eleven forholder seg til soner markert med tape slik at 1 meters regelen kan opprettholdes

 • Anbefaling og oppfordring om avstand til andre enn tildelt kohort 

 • Ny midlertidig dansesal med større plass for å opprettholde smittevernregler

 • Ingen foresatte får oppholde seg i Bølgen sine lokaler

Tydelig informasjon og opplæring 

 • Alle våre pedagoger og assistenter får opplæring av smitteverntiltak før undervisning

 • Informasjon om gjeldende smitteverntiltak er tydelig opplyst via informasjonsplakater

 • Informasjon om gjeldende smitteverntilak er tilsendt elever/foresatte før oppstart

Ekstra renhold

 • Det er satt av 5 min til renhold i dansestudio og utskiftning av elever mellom hver gruppe

 • Toaletter/vasker blir vasket flere ganger daglig og det er iverksatt rutiner for dette

 • Håndvask, håndsprit og tørkepapir er alltid lett tilgjenglig i våre lokaler og på våre toalett

VELKOMMEN TIL VÅR SEMESTER 2022! VI GLEDER OSS TIL Å DANSE MED DERE ALLE IGJEN

Smittevernstiltak
bottom of page