top of page

WORKSHOPS

Kjøpsbetingelser og annen informasjon

  • Man må være over 18 år for å kjøpe kurs hos Bølgen Dansestudio. Foresatte må kjøpe kurs til elever under 18 år.

  • Ved eventuelle endringer av adresse, telefon eller epost plikter dere å opplyse og oppdatere disse endringene.

  • Vi forbeholder oss rett til å avlyse kurs med for få påmeldte. Elevene vil da få tilbud om alternative kurs eller få refundert avgiften.

  • Påmelding er bindende, og avgift refunderes ikke om man skulle ombestemme seg og ikke ønske å delta likevel.

  • Kjøp av dansekurs er personlig og kan ikke overføres til andre.

  • Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom eller lignende beregnes ikke fradrag i avgiften.

  • Bølgen Dansestudio er ikke erstatningsansvarlig for elevenes personlige eiendeler, skader i forbindelse med trening eller forestilling.

  • Bølgen Dansestudio har anledning til å bruke bilder/opptak etc i reklame og presse.

  • Elevene må ha pedagogens samtykke for å bruke dansemateriale fra Bølgen Dansestudio.

  • Force Majeur: Hvis Bølgen Dansestudio er forhindret i sitt arbeid pga omstendigheter vi ikke råder over, som brann, krig og naturkatastrofer, er Bølgen Dansestudio fritatt for ansvar.

bottom of page