top of page
Kjøpsbetingelser og annen informasjon

Kjøpsbetingelser og annen informasjon

 • Semesteret har en varighet på 14 uker 

 • Man må være over 18 år for å kjøpe kurs hos Bølgen Dansestudio. Foresatte må kjøpe kurs til elever under 18 år.

 • Ved eventuelle endringer av adresse, telefon eller epost plikter dere å opplyse og oppdatere disse endringene.

 • Vi forbeholder oss rett til å avlyse kurs med for få påmeldte. Elevene vil da få tilbud om alternative kurs eller få refundert semesteravgiften.

 • Påmelding er bindende og gjelder for et semester. Første uka i semesteret er prøve uke. Ønsker man å bytte eller ikke følge kurset videre må dette gis beskjed om før andre uka i semesteret. Et administrasjonsgebyr på 150,- vil påfølge ved refundering.

 • Påmelding på høstsemester videreføres til våren dersom ikke plassen sies opp innen angitt tid.

 • Kjøp av dansekurs er personlig og kan ikke overføres til andre.

 • Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom eller lignende beregnes ikke fradrag i semesteravgiften.

 • Bølgen Dansestudio er ikke erstatningsansvarlig for elevenes personlige eiendeler, skader i forbindelse med trening eller forestilling.

 • Bølgen Dansestudio har anledning til å bruke bilder/opptak fra forestillinger etc i reklame og presse.

 • Elevene må ha pedagogens samtykke for å bruke dansemateriale fra Bølgen Dansestudio.

 • Force Majeur: Hvis Bølgen Dansestudio er forhindret i sitt arbeid pga omstendigheter vi ikke råder over, som brann, krig og naturkatastrofer, er Bølgen Dansestudio fritatt for ansvar.

 • Vi holder stengt 1 mai, 17 mai og andre helligdager og eventuell undervisning denne dagen utgår og vil ikke bli tatt igjen.

 • For Polekurs/workshop/arrangement:

 • Ikke tren hvis du er skadet eller har smerter. Instruktøren din kan be deg forlate klassen hvis du viser tegn til skader og smerter som gjør at du ikke kan gjennomføre undervisningen. Ikke bruk Body Lotion dagen du skal på pole dance klasse. Body Lotion gjør stangen glatt og øker risikoen for at du kan skade deg. Det er deltakernes eget ansvar å sørge for at de ikke utsetter seg selv for fysiske anstrengelser som går utover det de med sikkerhet kan klare. Hvis du er i tvil om helsen eller om du er gravid, vennligst informer instruktøren din før klassen begynner. Dersom du bestiller klasser, workshops eller arrangement på vegne av flere, må du sjekke dette opp på vegne av alle deltakende. Det er ditt ansvar å følge beskjedene fra instruktørene. Bølgen Dansestudio AS har ikke ansvar for skader e.l. som måtte oppstå under trening. 

 • Egentrening poledance: 

 • Tilgangen er personlig og kan ikke deles med andre. 

 • Man må gå på poledance kurs inneværende semester for å ha tilgang til egentrening. Sjekk timeplanen for ledige tider. 

 • Ved kjøp må man godkjenne våre HMS/sikkerhets rutiner samt betingelser før man kan begynne egentrening. Mail blir sendt ved kjøp. 

 • For SFO dans:

 • Samme kjøpsbetingelser for kjøp av kurs ved Bølgen Dansestudio.

 • Klippekort semester voksen:  

 • Gjelder for inneværende semester og samme betingelser for kjøp av kurs hos Bølgen Dansestudio. 

 • Dere oppgir telefonnummer ved ankomst og registrerer klipp hos pedagogen/instruktøren. 

bottom of page