top of page

Registration

 • 2-7 klasse

  Read More

  Starts Aug 5

  2,500 Norwegian kroner

  Loading availability...

Kjøpsbetingelser og annen informasjon

 • Man må være over 18 år for å kjøpe kurs hos Bølgen Dansestudio. Foresatte må kjøpe kurs til elever under 18 år.

 • Ved eventuelle endringer av adresse, telefon eller epost plikter dere å opplyse og oppdatere disse endringene.

 • Vi forbeholder oss rett til å avlyse kurs med for få påmeldte. 

 • Påmelding er bindende, og avgift refunderes ikke om man skulle ombestemme seg og ikke ønske å delta likevel.

 • Kjøp av dansekurs er personlig og kan ikke overføres til andre.

 • Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom eller lignende beregnes ikke fradrag i avgiften.

 • Bølgen Dansestudio er ikke erstatningsansvarlig for elevenes personlige eiendeler, skader i forbindelse med trening eller forestilling.

 • Bølgen Dansestudio har anledning til å bruke bilder/opptak etc i reklame og presse.

 • Elevene må ha pedagogens samtykke for å bruke dansemateriale fra Bølgen Dansestudio.

 • Force Majeur: Hvis Bølgen Dansestudio er forhindret i sitt arbeid pga omstendigheter vi ikke råder over, som brann, krig og naturkatastrofer, er Bølgen Dansestudio fritatt for ansvar.

bottom of page